Doelstellingen

Voor de werking 2015 werden volgende aandachtspunten gedefinieerd:

  • Voorbereiding jubileumjaar 1/11/15-30/10/16
  • Opvolging jeugdbeleidsplan.
  • Communicatie
  • Uniforme clubkledij