Om wedstrijden goed en eerlijk te laten verlopen zijn er juryleden nodig. Deze mensen zorgen voor het naleven van de regels en het doorgeven van de prestaties tijdens de wedstrijden verspreid over heel de provincie.

Op dit moment is er een nijpend tekort aan juryleden in onze provincie. Wil je jurylid worden neem dan contact op met de Secretaris.

Juryleden