Visie op lange termijn

Laatste aanpassing: mei 2006

Algemene visie

De algemene visie van de club is om iedere atleet, aangesloten bij de club, de mogelijkheid te geven om zijn sport op zijn niveau te kunnen laten beoefenen.  Dit betekent dat we zowel de wedstrijdatleet als de recreant zo goed mogelijk willen begeleiden zodat hij/zij zijn/haar beoogd doel kan bereiken. Dit betekent ook dat we een inspanning willen doen om de betere atleet, in de mate van het mogelijke, de mogelijkheid te geven om de juiste voorbereiding op zijn prestaties te krijgen. Het is de bedoeling van het bestuur om, vertrekkend van een goede jeugdwerking, zoveel mogelijk atleten te laten doorgroeien naar senior.
Daartoe zijn er echter ook voldoende, en goed opgeleide trainers nodig. De club zal daarom pogen om voldoende trainers ter beschikking te stellen aan de atleten, en zal een scholing van de trainers aanmoedigen. (zowel een scholing om te komen naar gediplomeerde trainer, als enige andere bijscholing).
Mocht er zich onverhoopt een conflict voordoen in de noden van de club, en de noden van één individuele atleet, dan zal het clubbelang primeren. Dit betekent niet dat we dan de individuele atleet in de kou laten staan, maar er zal dan, samen met de atleet naar een oplossing gezocht worden om aan zijn eisen te voldoen, zonder dat de clubwerking geschaad wordt.
Aangezien we duidelijk zowel de doorsnee atleet als de top atleet in de club willen bedienen is het niet de bedoeling van de club om, door het aantrekken van externe (dure) atleten, uit te groeien naar de beste club van het land.
Het is niet de bedoeling van de club om uit te groeien naar de grootste club van het land. Een atleet die wenst aan te sluiten kan pas  aanvaard worden, mits de omkadering (trainersgroep aanwezig, accommodatie aanwezig) dit toelaat.

Jeugdwerking

Het is zeker ook de bedoeling van de club om, vertrekkend van een goede jeugdwerking, zoveel mogelijk atleten te laten doorgroeien naar senior.  Dit betekent dat we niet onvoorwaardelijk mikken naar een groot aantal titels bij de jeugd, ten koste van een algemene ontplooiing van de atleet, en dat we niet geloven in een specialisatie op jonge leeftijd. Het is de bedoeling van de club om de jeugdatleten een goede basis te geven, zodat ze als junior en als senior tot volle ontplooiing kunnen komen.

Financieel

Financieel wenst de club een gezond financieel beleid te voeren. Dit betekent dat we er van uitgaan dat de jaarlijkse inkomsten de jaarlijkse uitgaven ongeveer dekken, en dat er naar gestreefd wordt om voldoende geld in kas te hebben om een jaar met extremen (weinig inkomsten of veel uitgaven) te kunnen overbruggen.
Een financieel gezond beleid voeren houdt ook in dat de club natuurlijk sponsors verwelkomt, maar dat de financiële situatie van de club niet mag afhangen van de sponsoring van één sponsor. Mocht er zich een grote sponsor aanbieden, dan moet er bekeken worden hoe deze sponsorgelden kunnen benut worden, zonder dat de goede werking van de club afhangt van deze ene sponsor.